#1

  • აშშ-დან/კორეა-დან მანქანის შეძენაში დახმარების გაწევა გამოცდილ სპეციალისტებთან ერთად.

#2

  • ფოთიდან მანქანის გამოყვანა.

#3

  • ფოთი, ბათუმიდან დაზიანებული მანქანის ევაკუატორით თბილისში-აღმოსავლეთის მხარეებში ტრანსპორტირება.

#4

  • მოსიარულე/გამართული მანქანის თბილისამდე ჩამოყვანა სანდო მძღოლის დახმარებით.

#5

  • ქალაქთშორისო დამაკავშირებელ გზებზე ევაკუატორის დახმარება.

#6

  • ობა ერთ მანქანიანი ავტომზიდი ასევე 10 ტონამდე სიმძიმის ტვირთის გადატანა.

#7

  • გასაღების პროგრამირება / გაჩარხვა.

#8

  • დაკეტილი მანქანის კარების გაღება.

#9

  • საქართველოს საზღვრებს გარეთ მანქანების ტრანსპორტირება.

#10

  • დასავლეთიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით ტვირთის გადატანა.